Tot stand gekomen op 9 maart 2018.

Inleiding
Jeej-Aah Computers & Webdesign neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een vellige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met .

Wie is Jeej-Aah Computers & Webdesign?
Jeej-Aah Computers & Webdesign is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (5171 AX) Kaatsheuvel aan de Adam van Noortstraat 46, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64825434.
Jeej-Aah Computers & Webdesign is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Jeej-Aah Computers & Webdesign uw gegevens?
Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Jeej-Aah Computers & Webdesign persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Jeej-Aah Computers & Webdesign voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Jeej-Aah Computers & Webdesign worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), KvK-nummer, BTW nummer, Klantnummer, Openstaande saldo, E-mailadres, Website-adres, Telefoonnummer
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), KvK-nummer, BTW nummer, Klantnummer, Openstaande saldo, E-mailadres, Website-adres, Telefoonnummer
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:
Direct marketing
Gegevens:
Naam, E-mailadres
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
Surfgedrag, Locatie
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:
User ID, Naam, Inhoud van het bericht
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, E-mailadres
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Jeej-Aah Computers & Webdesign heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Jeej-Aah Computers & Webdesign over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Jeej-Aah Computers & Webdesign. U kunt verzoeken dat Jeej-Aah Computers & Webdesign uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Jeej-Aah Computers & Webdesign de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Jeej-Aah Computers & Webdesign of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Jeej-Aah Computers & Webdesign te verkrijgen. Jeej-Aah Computers & Webdesign zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Jeej-Aah Computers & Webdesign u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Jeej-Aah Computers & Webdesign
Een verzoek kan verstuurd worden naar . Jeej-Aah Computers & Webdesign zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Jeej-Aah Computers & Webdesign een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Jeej-Aah Computers & Webdesign uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Jeej-Aah Computers & Webdesign verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Jeej-Aah Computers & Webdesign ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen. De cookies die via de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign worden geplaatst kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over 'cookies' hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Jeej-Aah Computers & Webdesign uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar . Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Jeej-Aah Computers & Webdesign uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar . Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Windows (her-)installeren?

Als u een nieuwe computer koopt of Windows opnieuw op uw computer laat installeren bij ons, welke software staat er dan op? 

Lees meer...

Wi-Fi instellen in Windows 10

Als u een computer of laptop heeft met draadloos internet, dan bent u er vast al eens tegenaan gelopen; het...

Lees meer...

Privacy in Windows 10

Als uw Windows 10 is geïnstalleerd met de aanbevolen standaard-instellingen, dan deelt u...

Lees meer...

Wie zijn wij?

Jurgen

Welkom op de website van Jeej-Aah Computers & Webdesign!

Mijn naam is Jurgen Akkermans, oprichter en eigenaar...

Lees meer...

Actua LogoLogo's merkenDealer van Actua Verzekeringen

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op of kom gezellig langs! Natuurlijk geheel vrijblijvend.

Jeej-Aah Computers & Webdesign
Adam van Noortstraat 46
5171 AX Kaatsheuvel

0416 - 85 77 22 (Vast)
06 - 40 03 92 82 (Mobiel)
 

Meer contactgegevens

Openingstijden

Wilt u langs komen? Dit kan tijdens de onderstaande openingstijden.

maandag
10-12-2018
10:00 - 20:00
dinsdag
11-12-2018
10:00 - 20:00
woensdag
12-12-2018
10:00 - 17:00
donderdag
13-12-2018
10:00 - 20:00
vrijdag
14-12-2018
10:00 - 20:00
zaterdag
15-12-2018
10:00 - 17:00
zondag
16-12-2018
Gesloten